Contact   |   Volg ons TwitterFacebook
Volg ons TwitterFacebook

Commerciële ruimte te huur

De voorbereiding ter realisatie van het nieuwe, moderne Sportcomplex De Meent in Alkmaar is op dit moment in volle gang. Alkmaar Sport N.V. is daarom op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde ondernemers voor de beschikbare commerciële bedrijfsruimtes.

De nieuwbouw van De Meent behelst een multifunctionele (sport)voorziening van (inter)nationaal niveau. Diverse soorten sporthallen, een ijsbaan en ijshal, multifunctionele ruimtes en een evenementenhal combineren alle elementen voor een sportvoorziening met een duidelijke regionale
functie. Alle niveaus van sport (topsport tot en met recreatiesport) zullen elkaar op één locatie ontmoeten.

Alkmaar Sport N.V. vraagt grote betrokkenheid van haar samenwerkingspartners en wil daarom de nieuwe ondernemer(s) reeds vroegtijdig in het bouwproces selecteren. Deze vroegtijdige selectie vergroot de afstemmingsmogelijkheden tussen beide partijen.

Informatie bedrijfsruimtes De Meent

Beschikbaar is +/- 472 m². Deze ruimte is als geheel of in meerdere delen beschikbaar.
De commerciële ruimten worden casco opgeleverd. Met casco wordt bedoeld:

 • Beloopbare, hard gebonden betonvloer, inclusief constructieve druklaag;
 • Saus klaar;
 • Onafgewerkt plafond;
 • Voorbereide, niet afgemonteerde elektra;
 • Eigen telefoonaansluiting, niet afgemonteerd;
 • Voorbereide, niet afgemonteerde ventilatie, aangesloten op de gebouwinstallaties, met afsluiter;
 • Voorbereide, niet afgemonteerde verwarming, aangesloten op de gebouwinstallaties, met afsluiter;
 • Voorbereide, niet afgemonteerde water toe- en afvoer, aangesloten op gebouwinstallaties, met afsluiter;
 • Afvoermogelijkheid voor toilet;
 • Tussenmeters;
 • Vloerverwarming

Randvoorwaarden

Voor De Meent is in bestemmingsplan Westrand Zuid de bestemming 'Sport -1' opgenomen. De voor 'Sport -1' aangewezen gronden zijn bestemd voor o.a:

 • Sportvoorzieningen;
 • Cultuur en ontspanning;
 • Sportgerelateerde medische voorzieningen;
 • Detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, waarbij de functie gemaximaliseerd is tot een maximum winkel vloeroppervlak van 1.000 m2;

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Is uw enthousiasme gewekt? Informatie over de mogelijkheden van bedrijfsruimte binnen de Meent, en de bijbehorende planning kunt u opvragen via e.bakker@alkmaarsport.nl.