Privacy Statment

Alkmaar Sport N.V. heeft voor haar dienstverlening aan u als klant en sporter een aantal gegevens van u nodig. Dit geldt ook voor de dochtermaatschappijen Holland Sport B.V. en B.V. Sportpaleis. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens gegevens valt vanaf 25 mei 2018 onder de nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze AVG stelt een aantal eisen aan ons als organisatie, waaronder het vragen van toestemming aan u als onze klant. U vindt hierover meer informatie in onderstaand privacy statement.

Toestemming

De persoonsgegevens die wij van u vragen, worden gebruikt om uw inschrijving of reservering te verwerken in onze systemen, uw diploma te kunnen uitreiken of u een passend aanbod van activiteiten of diensten te kunnen doen. Als u betaalt via een automatische incasso hebben wij natuurlijk ook uw bankrekeningnummer nodig en als u via een factuur betaalt, sturen wij deze naar het door u opgegeven adres. Ook voor het doorgeven van wijzigingen van uw sportlessen of bij noodgevallen willen wij u kunnen bereiken. De gegevens die wij van u nodig hebben, zijn: uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Pasfoto

Voor sommige producten of diensten is het belangrijk dat wij in één opslag kunnen zien of de activiteit bij u past, daarom willen wij ook graag uw leeftijd of geboortedatum weten en of we u bij de mannen of de vrouwen moeten indelen. Voor onze sportpassen en zwemleskaarten hebben wij daarnaast uw pasfoto nodig, omdat deze persoonsgebonden zijn. Bij binnenkomst in sommige van onze sportaccommodaties is deze foto kort te zien als u door het poortje gaat. Bij de zwemlessen gebruiken onze zweminstructeurs ook een pasfoto om uw kind tijdens de les te herkennen. Voor foto’s van activiteiten of evenementen die door medewerkers van onze organisatie worden gemaakt, waar u duidelijk herkenbaar op in beeld bent en die gebruikt worden voor promotiedoeleinden, wordt u apart om toestemming gevraagd. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat er andere deelnemers of ouders/begeleiders zijn die op eigen initiatief foto’s nemen.

Alkmaar Sport en haar dochtermaatschappijen hebben in de contracten met de bedrijven die de servers en/of onze systemen beheren duidelijke afspraken gemaakt, zodat ook zij de gegevens die wij van u hebben zorgvuldig en volgens de Europese wetgeving verwerken en bewaren. Binnen onze organisatie zijn slechts enkele medewerkers bevoegd om uw gegevens in te zien en te bewerken. Wij bewaren uw gegevens in principe zolang u klant of sporter bij ons bent en zullen deze niet delen met anderen. Wijzigingen die u niet zelf kunt doorvoeren, kunt u kenbaar maken via info@alkmaarsport.nl. Als u niet langer wenst dat wij over uw persoonsgegevens beschikken, bijvoorbeeld omdat u niet langer klant bij ons bent, kunt u ons via info@alkmaarsport.nl vragen uw gegevens uit onze systemen te verwijderen.

Cookiebeheer

Privacy Statement als PDF

Download ons Privacy Statement als PDF

Over sportcomplex De Meent